art gallery
Didier Trombini

Didier Trombini was born June 6th, 1964, in the French village Remiremont and went to the School of Arts in Lier, Belgium. Afterwards he went to college to study for painter at the Academy of Antwerp. Finally, he also studied sculpture in evening classes in Lier.
The human being is, in every shape and form, the centre of his art. Henry Ward Beecher once said: “Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures.” This is what Didier Trombini accomplishes in all of his works.
His works have something exuberant, an expressive language that is just that little more flamboyant than one would expect from a northerner.
The more wide, southern motion is translated to compositions that don't spat off the canvas but nevertheless show enough southern self-conscience to not hide behind a surface.
The comparison to the naturalistic character is in this matter very obvious: when you absorb some of Didier Trombini's works one after the other, you can actually feel the roaring core and that of the unavoidable result.
Honest, amazing art with deep roots.

Didier Trombini werd geboren op 6 juni 1964 in een Frans stadje Remiremont en heeft zijn studies aangevat in het Kunsthumaniora te Lier. Nadien volgde hij de richting “schilder” aan de Academie van Antwerpen. Tot slot stond ook beeldhouwen nog op het programma in avondonderwijs te Lier.
In al zijn werken staat vooral de mens, in allerlei vormen en gedaanten, centraal. Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures. - zei Henry Ward Beecher ooit. Dit geldt ook voor de schilderijen van Didier Trombini.
De werken van Didier Trombini stralen iets exuberants uit, hebben met een beeldende taal die net dat beetje flamboyanter is dan van een noordeling zou kunnen worden verwacht. Het iets bredere, zuiderse gebaar wordt vertaald naar composities die weliswaar niet in je gezicht ontploffen, maar toch voldoende zuiders zelfbewustzijn vertonen om zich niet achter het behang te willen verstoppen.
De vergelijking met de aardse kern is in dit verband overigens niet zo vergezocht: zodra je enkele werken van Didier Trombini na elkaar in je opneemt, voél je als het ware het borrelen van de kern, en van de onvermijdelijkheid van het resultaat.
Eerlijke, heerlijke kunst met diepe roots.

website : www.didiertrombini.com

works